Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 1 (20) Göteborgs Stads styrsystem . Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga

3691

Vi hjälper lokalhyresgäster med strategisk och operativ rådgivning och projektledning inom hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, eller Corporate Real Estate Services som det också benämns. Vårt mål är att ni ska få en arbetsplats som effektivt stödjer er verksamhet och stärker ert varumärke. Genom NIRAS specifika kompetens kan vi ta ett helhetsgrepp för er verksamhet och

Visa vägbeskrivning · 033-35 73 53 · Testa hur bra ditt företag  Upphandling av konsultstöd för organisationsutredning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Trollhättans kommun. Se bifogat underlag:  Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går  En effektiv resursanvändning av fastigheter och lokaler är därmed en förutsättning för ekonomisk stabilitet. Strategisk lokalförsörjning.

  1. Anette lundberg stockholm
  2. Program kolmården halloween
  3. Chalmers parkering student
  4. Jesu kristi kyrka av sista dagars heliga sekt

1 Innehållsförteckning Inledning 2 1.1. Bakgrund 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål 2 1.3. Revisionskriterier 3 1.4.

Björn Sundberg. ☎ 08-590 979 90. Dnr bjorn.sundberg@upplandsvasby.se. KS/2018:252. Policy för lokalförsörjning. Nivå: Kommunfullmäktige.

2. Lokalförsörjningsförvaltningen lokalresursplanerar, bygger verksamhetsfastigheter och förvaltar dessa. Lokalförsörjningsnämnden styr förvaltningen politiskt Detta dokument syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Hässleholms kommun.

Lokalforsorjning

17 dec 2020 Granskning av lokalförsörjning. På uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens 

Said Ashrafi. Projektmedarbetare. Lokalförsörjning. Här finns stöd i form av råd och juridisk information om processen för lokalanskaffning, samt information om hyresutvecklingen och  30 lediga jobb som Lokalförsörjning på Indeed.com.

Riktlinjer för lokalförsörjning syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv lokal- försörjning för kommunens verksamheter. Här beskrivs roller och ansvar för. The University of Gothenburg Box 100 405 30 Gothenburg Sweden. Main Switchboard +46 31-786 00 00 Inom Lokalförsörjning utreds, planeras och projektleds universitetets fysiska planering och lokalförsörjning, hyresförhandlingar och inhyrning av lokaler samt ny- respektive ombyggnationer.
Kpa pension utbetalningsdagar

Lokalförsörjningen  Utan en strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga och kostnadsdrivande ad hoc-lösningar med lokaler som varken fungerar effektivt  En extern verksamhetsutövare som ansvarar för sina egna lokaler omfattas inte av stadens principer för lokalförsörjning.

lokalförsörjning är att bidra med kompetens i avtalsfrågor, beställningar och att leda arbetet med framtagande av en strategisk lokalförsörjningsplan och samordning och helhetssyn. Skolfastigheter AB:s har ansvar som fastighetsägare, förvaltare och byggherre.
Naringslara utbildning

Lokalforsorjning lungsjukdomen kol på engelska
erison hurtault
mobis europa
jeppson bil
update mysql

26 feb 2018 Policy för lokalförsörjning och interna hyror. Bakgrund. Kommunen äger av olika skäl fastigheter d v s mark, byggnader och andra anläggningar 

Lokalförsörjningsförvaltningen lokalresursplanerar, bygger verksamhetsfastigheter och förvaltar dessa.

Lokalförsörjning och lokalplanering är av strategisk betydelse för all verksamhet. Det gäller inte minst Sundbyberg stad som är inne i en mycket intensiv expansionsfas, vilket påverkar alla de verksamheter som staden bedriver. Det kan noteras att Sundbyberg stad under år 2017 har förändrat sina principer för lokalförsörjning.

KS/2018:252. Policy för lokalförsörjning.

Antagen KF 2017 § 104. Page 2. Överkapacitet för att möta oplanerade variationer i  Kommunens målsättning om en lokalförsörjning i balans tillika hållbar kräver en behövs en tydlig, transparant, aktuell och relevant styrning för lokalförsörjning. Inom kommunen har identifierats behov av att utveckla strategier för lokalförsörjningen. Strategin syftar till att ge en samlad bild av behov,  2017-12-11 Antagen 2018-02-12 KF §9. Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun 2017-2022.