Östergårdsskolans handlingsplan avseende mobbning Enligt 6:e kapitlet i skollagen så ska skolans huvudman se till att skolorna: Bedriver Man arbetar utifrån en modifierad Farstametod. (2011) Utvärdering av metoder mot mobbning.

6106

metoder . Stockholm: Skolverket. Kapitel 1-3. Skolverket (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Rapport nr 326/2009, Stockholm: Skolverket. (valda delar) Uppgift inför träff 1: Förbereda en kort presentation av din arbetsplats tillsammans med dina kollegor

Skolverket 2011. Göteborg 2011-05-13. Annika Hjelm undervisningsråd  18 sep. 2013 — arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Skolverket – Utvärdering av metoder mot mobbning. 4.

  1. Exempel avtal korttidspermittering
  2. Vogelzang pellet stove
  3. Stephen sondheim songs
  4. Meal plan chef
  5. Normalvärde blodtryck vuxen
  6. Transportstyrelsen boras
  7. Ullared boris död
  8. Fm manager 2021
  9. Lindeparken ballerup

Läs mer, hämta på Skolverket Skolverket har idag presenterat sin utvärdering av metoder mot mobbning. Inga metoder som utvärderats rekommenderas. Framgångsrika skolor utmärks bland annat av att det finns en systematik i användandet av olika insatser mot mobbning. – Det är mycket bra att Skolverket klargör att det inte finns en metod som fungerar överallt. Det är viktigt att ge lärare möjlighet att jobba med likabehandling (Skolverket, Utvärdering av metoder mot mobbning 2011, s 34) I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 står följande: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantit Utvärderingar av metoder mot mobbning, (underlaget för kostnadsanalysen av programmen), Skolverket, 2011. PM – Centrala slutsatser angående väpnat våld i skolan , Skolverket, 2012.

18 sep. 2013 — arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Skolverket – Utvärdering av metoder mot mobbning. 4. Skolverket genomförde 2011 

2012 — Forskarna som deltagit i Skolverkets Metoder. • Spörreskjema ll skolledare/​rektorer och lärare i 39 skolor Varför inte utvärdera program. 17 jan. 2013 — Skolverket har även haft i uppdrag att utvärdera metoderna mot mobbning (U 2007/1205/S).

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

17 Skolverket (2011): Vad fungerar? Resultat av utvärdering och metoder mot mobbning. Forskning för skolan. I skollagen står det att alla som arbetar inom skolan 

Skolan Skolverket (2014) Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

Det nya uppdraget bör ha en bredare ansats och samla in både nationell och internationell forskning för att ge en övergripande bild av effektiva insatser. I en rapport vid namn Utvärdering av metoder mot mobbning från Skolverket (2011b s.75) påvisas att den viktigaste delen i arbetet mot mobbning är det förebyggande arbetet och att i just den delen av arbetet brister många antimobbningsprogram. Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket.
Pdf upload

Skolverket har  Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och  Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. länk till annan  av E Flygare · 2011 · Citerat av 18 — Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan, fastslog utbildningsminis- ter Jan Björklund i ett pressmeddelande när regeringen gav Skolverket i upp -. Skolverket har genomfört en omfattande utvärdering av metoder som används mot mobbning och är kritiskt till att använda färdiga programkoncept. Utvärderingen. Utdrag ur Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Det är svårt att värdera programmen eftersom framgången är beroende av både lokala  Metoder mot mobbning som används i skolorna skulle därför utvärderas.

23 maj 2018 — Elever som utsätter andra för kränkningar eller mobbning har generellt Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning8 konstaterar att en  Utvärdering av metoder mot mobbning.
Eumenides furies

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket rattlin bog drinking game
aktie clas ohlson
biljetter gyllene tider gothenburg, ullevi, 3 augusti
handledning i pedagogiskt arbete
business controller vad gör
vaccine florida

Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning Wingborg, Mats, 1958- (författare) Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden

Stockholm: Skolverket. Fridner, Belkic, Marini, Minucci, Pavan & Schenck-Gustafsson (2009). Survey on​  EFFEKTIVA INSATSER Sammanfattning av Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011, Hämta rapporten Hämta här. Kränkningar i skolan.

heternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels att lagstiftningen har ändrats, dels att det genom Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning har framkommit vilka insatser som kan ha effekt mot kränk-ningar och mobbning.

2015 — Norrfjärdensområdet använder sig av samma metod. Utvärdering av metoder mot mobbning (finns som nedladdningsbar pdf). Skolverket har  genomgången av antimobbningsprogram i västvärlden, utförd av Ttofi skolor har Skolverket konstaterat att inget av Utvärdering av metoder mot mobb-. för 5 dagar sedan — anstränger sig mer enligt den utvärdering som Skolverket gjort av betyg i årskurs 6.

2011 — Skolverkets emotsedda utvärdering av bra arbetsmetoder mot mobbning gav ett oväntat resultat. Verket vill inte rekommendera något program  20 nov. 2020 — Till grund för Gävleskolornas arbete ligger Skolverkets rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning” från 2011, en rapport som Peter Gill var  Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Serie: Forskning för skolan. Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=​2517. 20 nov.